Hier vindt u de tarieven die de Stichting OKF in rekening brengt voor onderstaande activiteiten. De betaling dient binnen 1 maand na ontvangst van de nota voldaan te worden. Bij het versturen van een betalingsherinnering worden administratiekosten à € 20,- in rekening gebracht. Indien een betaling is gekoppeld aan de afgifte van een certificaat of (her)erkenning, dan wordt deze pas afgegeven na ontvangst van het te betalen bedrag.

Tarieven per 1 juli 2018:

 

Activiteit

Certificaat

Bedrag (€)

Opmerking

1.

Toetsing individueel opleidingsplan (starttoetsing)

Brief

2200,-

Bevestiging indien CvT akkoord met opleidingsplan

2.

Registratie Klinisch Fysicus (eindtoetsing)

Ja 900,-  
3.

Herregistratie Klinisch fysicus

Brief

500,- Leden van de NVKF zijn vrijgesteld van betaling

Aanvraag t.b.v. (her)erkenning

4.

B-erkenning; incl. co-opleider

  1200,-

 

5.

A-erkenning; incl. opleider en plv-opleider

 

Gecombineerde visitatie (meerprijs 2e subspecialisme)

1e erkenning

7800,- Fysieke visitatie
 

her-erkenning

7200,-
 

1e erkenning

5100,-
 

her-erkenning

4600,- 
6.

A-erkenning excl. opleider en plv-opleider

 

Gecombineerde visitatie (meerprijs 2e, subspecialisme)

1e erkenning

7100,- Fysieke visitatie
 

her-erkenning

7000,-
 

1e erkenning

4500,-
 

her-erkenning

4400,-
7.

Tussentijdse aanvullende visitatie

  4100,-

Fysieke visitatie

8. Opleider 1e en her-erkenning 1200,-

Fysieke visitatie

Borg beroepsprocedure#

9. Klinisch fysicus in opleiding   250,-  
10. Ziekenhuis   10000,-  

 
 #Er wordt geen factuur gestuurd door de OKF.