Het bestuur van de Stichting OKF is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Het beheren van het kantoor van de Stichting en het voeren van de administratie behoren tot de taak van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting.