De Raad van Toezicht van de Stichting OKF heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelreaslisatie van de Stichting.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

  • het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
  • het adviseren van het bestuur,
  • het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
  • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.