Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Opleiding verzorgen

Erkenning van instelling en (co- en plaatsvervangend) opleider

Om in aanmerking te kunnen komen voor het begeleiden van een klinisch fysicus in opleiding moeten zowel de opleidingsinstelling als de (co- en plaatsvervangend) opleiders aan de in de reglementen beschreven eisen voldoen. Erkenning kan middels het aanvraagformulier worden aangevraagd.

Verdeling opleidingsplaatsen

Ieder jaar wordt vanuit het Ministerie van VWS bepaald waar de opleidingsplekken in het jaar daarna zullen zijn. Het Ministerie van VWS vraagt advies aan de stichting BOLS aangaande de verdeling van alle medische specialisten opleidingsplaatsen. De NVKF adviseert het BOLS wat betreft de opleidingsplekken voor de klinische fysica. Sinds 1 januari 2013 worden de gelden verdeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Regels hieromtrent zijn te vinden op de website van de NZA. Ook heeft de NZA een document gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe een beschikbaarheidsbijdrage voor een opleiding kan worden aangevraagd.

Zonder door het Ministerie van VWS goedgekeurde plek kan geen starttoetsing van een opleiding plaatsvinden.

Competentieprofiel opleider

Via onderstaande link is het competentieprofiel opleider te downloaden.

Sluiten