Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

College Consilium

Het College Consilium van de Stichting OKF is een orgaan dat eisen opstelt waaraan de opleiding, opleider en vooropleiding tot klinisch fysicus moet voldoen. Naast de reguliere werkzaamheden, zoals de relatie met de (voor)opleidingen in zowel binnen- en buitenland onderhouden, herziet het College Consilium periodiek de curricula en voegt het hieraan toetsbare eindtermen toe. Op deze manier wordt de kwaliteit van cursussen en trainingen geborgd.

Missie

Het scheppen van voorwaarden voor een opleiding die klinisch fysici opleidt tot hoogwaardige professionals die hun gespecialiseerde kennis en vaardigheden nu en in de toekomst effectief in kunnen zetten in een multidisciplinaire werkomgeving.

Visie

De klinische fysica heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit van de moderne gezondheidszorg en in het ontwikkelen van de mogelijkheden in het zorgaanbod van de toekomst. Daartoe moet de klinische fysicus in een goed ontwikkelde opleiding moderne kennis en vaardigheden verwerven en competenties ontwikkelen. De Stichting OKF zorgt voor een actueel beeld van de behoefte aan klinisch fysici in de gezondheidszorg en de benodigde opleiding om deze rol optimaal in te kunnen vullen.

Het College Consilium wordt gevormd door de volgende personen:

 • dr. F. de Lange (voorzitter)
 • dr.ir. R.G.H. van Leeuwen (secretaris)
 • dr. ir. J. Bosman
 • dr. S.T. Goverts
 • ir. J. Pluim
 • dr. C.P.J. Raaijmakers
 • mw. ir. D.M.W. Reijtenbagh
 • dr. ir. W.K.J. Renema
 • dr. ir. A.I. Rem
 • mw. C.D.E. Van Speybroeck, Msc
 • ir. M.W. van Toor
Sluiten