Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Stichting OKF

Historie

Op 9 oktober 2008 is door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (Stichting OKF) bij de notaris opgericht met als doel het zorgdragen, beheren en verbeteren van de opleiding tot Klinisch Fysicus.

Op 26 augustus 2009 is de klinisch fysicus officieel deel gaan uitmaken van de Wet BIG (zie Staatsbesluit 265 en Staatsbesluit 404). In oktober 2009 is vervolgens vastgelegd (Staatscourant 16060) dat alle certificaten die in het verleden door de NVKF zijn uitgegeven rechtsgeldig zijn en toestemming geven tot het voeren van de titel Klinisch Fysicus.

Per 14 oktober 2009 is de Stichting OKF het officiƫle kanaal voor de opleiding tot klinisch fysicus en daarnaast voor de voering van het register van geregistreerde klinisch fysici (Staatscourant 16925).

Doelstelling

De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan.

Organisatie

De Stichting OKF bestaat uit 5 organen zoals vastgelegd in de Statuten:

  • Raad van Toezicht
  • Raad van Bestuur
  • College Consilium
  • College van Toetsing
  • College van Beroep

De werkwijzen van de Stichting OKF zijn verder vastgelegd in het Reglement van Orde en het Reglement van Uitvoering.

Register

De Stichting OKF beheert een register van geregistreerde klinisch fysici. Dit register is via het secretariaat te raadplegen.

Sluiten