Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Afronding

Aanvraag eindtoetsing

Vanaf drie maanden voor de geplande einddatum kan de eindtoetsing aangevraagd worden in uw digitale dossier.

Eindverslag

Enkele weken voor het eindgesprek dient het eindverslag opgestuurd te worden naar het College van Toetsing, zie het Reglement Examen. In feite is dit een laatste voortgangsrapportage voorzien van een extra hoofdstuk waarin teruggeblikt wordt op de opleiding en waarin kan worden aangegeven op welke punten, en waarom, van het oorspronkelijke opleidingsplan is afgeweken.

Eindtoetsing

Er zal een eindgesprek plaatsvinden tussen leden van het College van Toetsing, u en uw opleider. Op basis van de voortgangsrapportages, het eindverslag en het eindgesprek bepaalt het College van Toetsing of u erkend kan worden als klinisch fysicus en als zodanig opgenomen zal worden in het register van de Stichting OKF.

Sluiten