Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Tarieven

De Stichting OKF brengt onderstaande tarieven in rekening voor het uitvoeren van zijn activiteiten. De betaling dient binnen 1 maand na ontvangst van de nota voldaan te worden. Bij het versturen van een betalingsherinnering worden administratiekosten à € 20,- in rekening gebracht. Indien een betaling is gekoppeld aan de afgifte van een certificaat of (her)erkenning, dan wordt deze pas afgegeven na ontvangst van het te betalen bedrag.

Tarieven per 1 januari 2021

ActiviteitTarief (€)Opmerking
Toetsing en registratie. .
Toetsing individueel opleidingsplan (starttoetsing)2260.
Registratie klinisch fysicus (eindtoetsing)920.
(Her)erkenning. .
A-erkenning incl. opleider en plv-opleider (1e erkenning)8000.
A-erkenning incl. opleider en plv-opleider (hererkenning)7380.
A-erkenning incl. opleider en plv-opleider, gecombineerde visitatie (eerste erkenning)5230Meerprijs tweede subspecialisme
A-erkenning incl. opleider en plv-opleider, gecombineerde visitatie (hererkenning)4720Meerprijs tweede subspecialisme
A-erkenning excl. opleider en plv-opleider (eerste erkenning)7280.
A-erkenning excl. opleider en plv-opleider (hererkenning)7180.
A-erkenning excl. opleider en plv-opleider, gecombineerde visitatie (eerste erkenning)4610Meerprijs tweede subspecialisme
A-erkenning excl. opleider en plv-opleider, gecombineerde visitatie (hererkenning)4510Meerprijs tweede subspecialisme
Tussentijdse aanvullende visitatie4200.
B-erkenning; incl. co-opleider1230.
(Co-/plv.) opleider1230.
Borg beroepsprocedure. .
Klinisch fysicus in opleiding250.
Ziekenhuis10000.
Sluiten