Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

In opleiding

Aanvraagformulier opleiding

Zodra u met een zorginstelling overeenstemming hebt voor een opleiding tot klinisch fysicus start de procedure om officieel goedkeuring voor de aanvang van de opleiding te krijgen van de Stichting OKF. Voordat deze goedkeuring is afgegeven bent u officieel nog niet in opleiding. Een reden om de opleiding niet goed te keuren kan bijvoorbeeld een onjuiste vooropleiding zijn.

De aanvraag tot opleiding dient ingediend te worden bij de Stichting OKF, door middel van het toesturen van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Zorg ervoor dat u met de beoogd opleider het indienen van de aanvraag afspreekt. Hij/zij is uw eerste aanspreekpunt om het aanvraagproces succesvol te laten verlopen. Na goedkeuring van het ingevulde digitale opleidingsdossier en opleidingsplan wordt de opleiding goedgekeurd.

Opleidingsplan

Nadat het aanvraagformulier door de Stichting OKF is gecontroleerd op juistheid en volledigheid en indien in eerste opzet geen belemmeringen gezien worden voor de opleiding, woordt door het secretariaat van de Stichting OKF een digitaal dossier (portfolio) aangemaakt met voor u een toegangscode. Voor u deze ontvangt begint u al samen met de beoogd opleider met het opstellen van een opleidingsplan, zie ook het Centraal Reglement Opleiding. In het Reglement Examen staat algemene informatie over het schrijven en de toetsing van het opleidingsplan. Dit reglement verwijst op inhoud door naar het curriculum.

Het opleidingsplan moet binnen 2 maanden na de beoogde startdatum van de opleiding toegevoegd zijn aan uw digitaal dossier en daarmee ontvangen zijn bij het secretariaat van de Stichting OKF, zodat het opleidingsplan getoetst kan worden door het College van Toetsing van de Stichting OKF. Bij het opzetten van een opleidingsplan wordt gevraagd dat u zich in redelijke mate houdt aan het format dat in het Reglement Examen aangegeven wordt.

Onafhankelijk van het opleidingsplan is het verstandig om afspraken te maken met de opleider over de besteding van het opleidingsbudget en dit ook vast te leggen in een begroting.

Toetsingsgesprek

Nadat het College van Toetsing de aanvraag en het opleidingsplan heeft ontvangen en bestudeerd zal er een toetsingsgesprek plaatsvinden. Hierbij zullen minimaal u, uw opleider en twee afgevaardigden van het College van Toetsing aanwezig zijn. Eén van beide collegeleden is werkzaam op hetzelfde subspecialisme als waarop de opleiding zal plaatsvinden; dat is in de regel uw subspecialisme-coördinator, die gedurende uw opleiding vanuit het College van Toetsing uw eerste aanspreekpunt is.

De vergaderdata van het College van Toetsing worden aan het begin van het kalenderjaar vastgelegd.

Doel van het gesprek is kennis te maken en het opleidingsplan te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek kan het zijn dat er nog aanpassingen aan het opleidingsplan moeten worden gedaan. Na het goedkeuren (tijdens de eerstvolgende vergadering van het College van Toetsing) van het plan, eventueel na aanpassing, kan de opleiding officieel van start gaan. Hierover krijgt u bericht van het College van Toetsing. Let wel: het College van Toetsing kan ook besluiten uw plan af te keuren of extra toelichting verlangen. In beide gevallen zal het College van Toetsing u advies geven wat te doen, met mogelijk een termijn. Als u besluit door te willen gaan met de opleiding, dient u zich te houden aan de opdrachten die u krijgt.

Sluiten