Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Vooropleidingen

Opgaan voor klinisch fysicus in opleiding

Om tot de opleiding tot klinisch fysicus te worden toegelaten dient u in het bezit te zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat u het universitair masterexamen fysica met een goed gevolg heeft afgelegd. Daarnaast is een aantal andere universitaire masteropleidingen aangewezen (in combinatie met een specifiek benoemd certificaat) die gelijkwaardig worden geacht aan het masterexamen fysica, en dus eveneens toegang bieden tot de opleiding.

Opgaan voor gelijkwaardige masteropleiding door universiteit

De basis voor een opleiding tot klinisch fysicus is de universitaire masteropleiding natuurkunde. Alle andere mogelijke universitaire masteropleidingen worden hieraan gerelateerd en getoetst. Om als universiteit in aanmerking te komen voor het als gelijkwaardig waarderen van een masteropleiding door de Stichting OKF moet de universiteit aantonen dat bepaalde onderwerpen in voldoende mate terugkomen in de betreffende masteropleiding. De precieze regels zijn opgenomen in het reglement Criteria Gelijkwaardige Vooropleiding.

In dat reglement is een tabel met onderwerpen met bijbehorende minimale ECTS-waarde gegeven. Het betreft hier relevante onderwerpen van de natuurkunde, wiskunde en practica conform de benaming binnen de opleiding natuurkunde.

Een universiteit die een masteropleiding als gelijkwaardig geregistreerd wil laten worden, neemt contact op met het College Consilium van de Stichting OKF. Ook kan altijd contact gezocht worden met het secretariaat van de Stichting OKF.

Sluiten