Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Opleiding volgen

De opleiding tot Klinisch Fysicus wordt doorlopen binnen een van de zes opleidingsclusters waarin academische ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen en/of categorale zorginstellingen participeren. Toewijzing van opleidingsplekken geschiedt elk najaar door de Stichting BOLS, vacatures worden in het algemeen gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)

Sluiten