Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Raad van Bestuur

Het bestuur van de Stichting OKF is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Het beheren van het kantoor van de Stichting en het voeren van de administratie behoren tot de taak van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting.

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • dr. ir. C. van Swol (voorzitter)
  • ir. C.C.A. Huibregtse Bimmel - Nagel (secretaris)
  • ir. L. Tas (penningmeester)
  • dr. ir. E. George
  • ir. R.M.J.S. Kloonen (toehoorder)
Sluiten