Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Uitnodiging "Mededelingen vanuit de OKF" d.d. 17-11-2022

maandag 26 september 2022

Voorafgaand aan de ALV van de NVKF op 17 november a.s. zal van 13.30 - 14.30 uur in Cursus- en Vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9 te Utrecht) weer de "Mededelingen vanuit de OKF' plaatsvinden. Alle klinisch fysici en AIOS KF zijn hierbij ...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuw curriculum

dinsdag 15 december 2020

In het afgelopen jaar zijn de curricula van de verschillende subspecialismen samengevoegd tot één nieuw curriculum. Met input vanuit het werkveld is het curriculum aangepast en verbeterd. Vanaf 1-1-2021 vervangt het nieuwe curriculum de oude...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe website

maandag 15 juni 2020

De website van de Stichting OKF is recent in een nieuw jasje gestoken, wat de leesbaarheid op mobiele apparatuur ten goede is gekomen. Bij de omzetting is getracht alle regulier gebruikte functionaliteit te behouden. Mocht u desondanks...

Deel dit via:
Lees meer

Wetenschappelijke vorming

donderdag 21 november 2019

Het College Consilium en College van Toetsing hebben gezamenlijk een memo opgesteld met betrekking tot praktische uitwerking van de eis tot wetenschappelijke vorming binnen de opleiding tot klinisch fysicus. Het document is terug te vinden bij de...

Deel dit via:
Lees meer
Sluiten