Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting OKF heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelen en realisatie van de Stichting.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

  • het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
  • het adviseren van het bestuur,
  • het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
  • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting OKF wordt gevormd door:

  • prof. dr. ir. E.J.E. Cottaar (voorzitter)
  • ir. W.J.F. Dries
  • dr. J.J. Penninkhof
  • dr. J.G. Boonstra
Sluiten