Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

Opleidingsplekken

Ieder jaar, medio september, wordt door het Ministerie van VWS bepaald waar de opleidingsplekken in het jaar daarna beschikbaar zullen komen. Een lijst van instituten waaraan een opleidingsplaats is toegewezen kan worden gevonden via Stichting BOLS. De toekenningsprocedure van opleidingsplaatsen kan per jaar veranderen. Actuele informatie wordt verstrekt door de rijksoverheid.

Vervolgens zullen door deze instituten vacatures gesteld worden; meestal (maar niet uitsluitend) aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. Vaak zijn deze vacatures te vinden via de NVKF, maar houd ook de websites van de ziekenhuizen in de gaten.

Het aanbieden van een opleidingsplek is toegekend aan een selecte groep zorginstellingen. Deze is op te vragen bij het secretariaat van de Stichting OKF. Bij het aanbieden en het volgen van een opleiding moet door zowel de aanbieder (d.w.z. de zorginstelling) als de klinisch fysicus in opleiding aan een aantal eisen worden voldaan. Deze zijn geformuleerd in het Centraal Reglement Opleiding

Sluiten